الکس دایود چیست؟ الکس دایود ها عموما دستگاه های دارای لیزر باسه طول موج الکس،اندیگ ودایود هستد که برای لیزرموهای زائد به کار میرود.