دستگاه لیزر بل طول موج 800 نانو متر اشعه را بهی منطقه مورد نظر ساطع می کند. این طول موج در مقایسه با دستگاه لیزر الکساندرایت و یا روبی بلند تر است. دستگاه دایود از تکنولوژی های متفاوتی در مقایسه با سایر دستگاه های لیزر استفاده می کند. با این حال دایود در زمینه پوست و مو از سایر دستگاه ها پیش قدم تر است و در این زمینه یکی از جدید ترین ها است.

طبق تحقیقات انجام شده دستگاه های لیزر به هدف لیزر موهای زائد دارای دو مکانیزم اصلی هستند:

  • مو های ضخیم را به کرک تبدیل می کند: کرک ها موهای بسیار نازکی هستند که از ابتدای تولد در همه جای بدن رشد می کنند. و با استفاده از لیزر برخی قسمت های بدن که موهای ضخیم تری دارند به این کرک های نازک تبدیل می شوند.
  • به طور کلی فولیکول مو از بین می رود: در این حالت به طور کلی فولیکول های مو از بین می رود و ریشه مو به طور کلی از بین می رود.